Aanbesteding

InspirIT heeft voor Luchthaven Schiphol de sturing versterkt op Europese aanbesteding van een global sourcing model door methodische begeleiding en kwaliteitsbewaking, met als resultaat een aantoonbaar doelmatige selectie.

Voor een Business Intelligence specialist heeft InspirIT de risico’s gereduceerd op fixed bid aangenomen projecten door met de klant de programma’s van eisen aan te scherpen, met als resultaat sterkere projectbeheersing en -sturing.

InspirIT heeft voor Luchthaven Schiphol de vraagstelling verscherpt voor meerdere Europese aanbestedingen, door begeleiding van het opstellen van programma’s van eisen, met als resultaat reductie van interpretatieverschillen.