Advies & Begeleiding

InspirIT heeft voor een financiële instelling processen gestandaardiseerd voor het opstellen van programma’s van eisen en functionele specificaties, met als resultaat een beter voorspelbaar en beheersbaar proces.

Voor een luchtvaartmaatschappij heeft InspirIT de slagkracht versterkt van een organisatiebrede methode-implementatie door een praktische implementatieaanpak te definiëren, met als resultaat betere sturing op de implementatie.

Voor Luchthaven Schiphol heeft InspirIT interim management gevoerd op de optimale afstemming van bagagesysteemcapaciteit en de bedrijfsvoering van haar belangrijkste klant, met als resultaat het kunnen nakomen van afspraken.