Expert on

Expert on - van visie naar aanpak

U kunt de White Papers downloaden en kennis maken met de expertise van InspirIT.

Global sourcing
In de special Inkoop & Aanbesteding van Reed Business: interview met Akko Groenhof over global sourcing.
Download: Global sourcing (pdf)

Ontwikkelen van IT organisaties
Ontwikkeltraject voor het professionaliseren van IT organisaties. Een combinatie van harde en zachte aspecten gecombineerd in één traject. Workshops op gemeenschappelijke thema’s en coaching voor de borging in de dagelijkse praktijk. Direct resultaat wat zich uit in kortere doorlooptijden en daarmee lagere kosten. Direct een hoog rendement op de investering.
Download: Ontwikkelen van IT organisaties (pdf)

Persoonlijke effectiviteit van de business analist
Een training waarin vakinhoud en vaardigheden worden gecombineerd op basis van een case en rollenspellen. Focus op sturen op een inhoudelijk resultaat en op besluitvorming. De training is ook zeer geschikt voor projectmanager/projectleiders.
Download: Persoonlijke effectiviteit van de business analist (pdf)
Download: Training Persoonlijke Effectiviteit (pdf)

Download: Bepalen MBTI Persoonlijkheidsprofiel

Triple-i
InspirIT heeft een heldere visie op procesoptimalisatie 5an bedrijfsprocessen en ICT processen. InspirIT heeft haar visie op procesoptimalisatie vertaald in de Triple-i aanpak, wat staat voor incremental & iterative improvement. Een succesvolle aanpak die zich in verschillende omgevingen heeft bewezen.
Download: Triple-i principle (pdf)