‘Leadership is the capacity to translate vision into reality’
Warren G. Bennis

Overzicht Dienstsen

InspirIT adviseert en begeleidt bedrijven en organisaties in verbeter- en verandertrajecten. Door training en coaching van de persoon achter de professional leren wij de mensen in uw organisatie om stapsgewijs en meetbaar beter te presteren met continue sturing op optimalisatie en met borging van tussenresultaten. Onze aanpak leidt ertoe dat uw mensen leiderschap en gedrag aanleren zodat zij zelfstandig de optimalisatiefocus in stand houden.

InspirIT heeft de Triple-i aanpak ontwikkeld. Deze unieke methode staat voor ‘continuous incremental & iterative improvement’: stapsgewijs en meetbaar verbeteren, gebruikmakend van het vakmanschap en leiderschap in de organisatie.

De Triple-i aanpak leidt tot:
  • Verhoogde service kwaliteit
  • Toenemende proces performance
  • Focus op operationele kosten

Het inzetten van ICT-services, zoals applicaties en de benodigde ondersteuning, maakt vaak deel uit van het optimaliseren van processen. Wij zijn ervaren in het aanbesteden van ICT-services, zowel voor een eenmalige applicatieontwikkeling als voor meerjarige offshore outsourcing van ICT-services.

InspirIT is gespecialiseerd in verandermanagement bij de implementatie van applicaties in bedrijfsprocessen en in de offshore outsourcing van ICT-services. Hierbij bieden wij training en coaching van lijnmanagers, projectmanagers en ICT-professionals op vakinhoud, leiderschap en gedrag.

Veranderingen kunnen vragen om een tijdelijke of permanente aanvulling in capaciteit en/of competenties. InspirIT biedt de mogelijkheid resources te werven voor een tijdelijke of duurzame inzet.