InspirIT

InspirIT is een consultancybureau dat dienstverlenende processen aantoonbaar verbetert voor zowel de klant als de organisatie zelf. Met onze expertise optimaliseren wij bedrijfs- en ICT-processen waarbij de vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van uw mensen centraal staan.

InspirIT is in 2000 gestart door Akko Groenhof vanuit zijn visie dat verbeteringen pas echt renderen als mensen excelleren in hun vak. Alleen dan worden de processen toegepast zoals beoogd. En alleen dan ontstaat een zelfherstellend vermogen in het proces, én in uw organisatie, van waaruit continue verbeteringen kunnen worden opgestart.

InspirIT heeft via persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten de Triple-i aanpak ontwikkeld. Deze unieke methode staat voor ‘continuous incremental & iterative improvement’. Stapsgewijs en meetbaar verbeteren, gebruikmakend van het vakmanschap en leiderschap in de organisatie.

De Triple-i aanpak leidt tot:
  • Verhoogde service kwaliteit
  • Toenemende proces performance
  • Focus op operationele kosten