Advies & begeleiding

De constatering dat de klantwaardering te laag is of de operationele kosten te hoog zijn, is één ding. De vraag hoe dit kan worden verbeterd, is lastiger. Dat vraagt om afstand nemen. Daarvoor moet je je kunnen verplaatsen in je klant.

InspirIT begeleidt uw interne mensen in het proces om zelfstandig verbeteringen te definiëren en door te voeren. Met ons verandermanagement komen uw mensen in beweging en zetten zij de verbetering zelf in gang. Dit doen wij in combinatie met training en coaching zodat uw interne mensen zelfstandig in staat zijn de verandering te voltooien.

Bij ICT-processen kunt u denken aan advies en begeleiding om een uniforme werkwijze op te zetten voor bedrijfsanalyse en het opstellen van programma’s van eisen. In de praktijk worden wij ook vaak ingeschakeld om de verandering te begeleiden. Dit doen wij door het trainen en coachen van lijnmanagers, ICT-professionals en projectmanagers. Zowel op vakinhoud als op leiderschap en gedrag.

InspirIT begeleidt ICT bedrijven bij offshore outsourcing.

Onze expertise en ervaring gaan verder dan deze voorbeelden. Neem contact met InspirIT op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw vraagstuk.