‘The beginning of knowledge is the discovery of something we don’t understand’
Frank Herbert

Training & coaching

Optimaliseren van processen vanuit klant- en businessperspectief gaat pas echt werken als uw medewerkers excelleren op professioneel en persoonlijk vlak. Niet iedere medewerker kan als vanzelfsprekend hierin mee gaan.

InspirIT biedt professionele persoonsgerichte ondersteuning bij het begeleiden van medewerkers in deze verandering. Hiervoor hebben wij specifieke Training & Coaching-trajecten opgesteld.

Ten behoeve van bedrijfsprocessen coachen wij uw medewerkers zodat zij beter samenwerken in de procesketen en trainen wij hen in het toepassen van nieuwe ICT-applicaties.

Ten behoeve van bedrijfsprocessen en ICT-processen trainen wij uw medewerkers in het opstellen van programma’s van eisen (‘requirement engineering training’) en coachen wij hen op de toepassing in de praktijk én op houding en gedrag.

Ons Training & Coaching programma biedt meer dan de hier genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor uw vraagstuk.