Over InspirIT

ict professional

Het InspirIT logo en de Nautilusschelp

InspirIT staat voor actie vanuit bezieling. Dat is onze grondhouding als professionals en als mensen. Wij zijn gedreven professionals die vanuit onze authenticiteit mensen meenemen in een noodzakelijke verandering voor de organisatie. Een verandering die de persoon beter laat functioneren als professional en die de organisatie efficiƫnter maakt.

De cirkel in het logo weerspiegelt het continue proces van veranderen en ontwikkelen:
  • de verandering van klantwensen waarop dienstverlenende processen aangepast worden om de business optimaal en blijvend te laten renderen;
  • de ontwikkeling van mensen om te excelleren op professioneel en persoonlijk vlak.
De stip in het logo staat voor de voltooiing van een verandering:
  • het moment van opleveren en behalen van resultaten;
  • het moment van een euforisch gevoel over de afgelegde weg;
  • het vertrekpunt voor de volgende stap.

Nautilusschelp

De nautilusschelp is een voorbeeld in de natuur van het wiskundige principe van de gulden snede. Een passend voorbeeld van een theoretisch principe ontleend aan de natuur dat weer is toegepast in de praktijk. De nautilusschelp symboliseert onze visie op stapsgewijs groeien en meetbaar verbeteren:

InspirIT heeft een unieke methode ontwikkeld voor het stapsgewijs en meetbaar verbeteren van processen en procesmanagement. Met tussentijdse borging van resultaten en continue sturing op verbetering. De aanpak biedt houvast aan managers en medewerkers in het veranderingsproces.