Kernwaarden

De kernwaarden ‘realiteitszin, respect en authenticiteit’ zijn maatgevend voor onze houding en ons gedrag. Ze vormen de leidraad voor onze professionals tijdens hun opdrachten. Daarnaast helpen ze ons in het selecteren van de juiste medewerkers voor uw organisatie.

Realiteitszin

Wij stellen samen met u vast waar de verandering werkelijk om gaat. Wat staat de verandering in de weg? Wat maakt de verandering wél mogelijk? Welke rol hebben uw mensen in de verandering zelf én in de organisatie? Door het beantwoorden van deze vragen krijgt de gewenste verandering een duurzaam karakter.

Respect

Veranderen vanuit de mens vraagt om vertrouwen in de mens. De mens in de organisatie en de mens die de verandering begeleidt. Wederzijds vertrouwen is de basis in ons dagelijks werk. In ons handelen respecteren wij de persoonlijkheid van uw medewerker, maar bieden wij hem een alternatieve werkhouding om het proces beter te laten verlopen.

Authenticiteit

Onze mensen zijn stevig in hun leiderschap en gedrag. Zij weten wat hun innerlijke drijfveren en doelen zijn en hoe hun persoonlijke eigenschappen zich hebben gevormd tot hun voorkeursstijl van leiderschap en gedrag. Wij verwachten van onze mensen dat zij zich kunnen aanpassen aan de situatie met behoud van hun persoonlijkheid.