Over InspirIT

‘vakinhoud is belangrijk; houding en gedrag zijn doorslaggevend’

Visie

In onze visie is vakinhoud onontbeerlijk voor een organisatie, maar voor een optimaal gebruik ervan zijn houding en gedrag doorslaggevend.

Het is de kunst om mensen te laten excelleren op professioneel én persoonlijk vlak. Door de passie, het talent en het leiderschap in de mensen naar boven te halen en te ontwikkelen voor het realiseren van bedrijfsdoelen.

Missie

InspirIT wil mensen én processen laten excelleren zodat de klant optimaal bediend wordt en de operationele kosten tot het minimum beperkt worden.

InspirIT richt zich op de wezenlijke aanpassingen in processen en procesbesturing door de mensen te laten excelleren als professional en als persoon. In onze aanpak versterken wij de vakinhoud, coachen wij op persoonlijk leiderschap en gedrag en stellen wij mensen in staat zelfstandig de verandering te voltooien en in stand te houden. Dit doen wij aan de hand van drie kernwaarden: realiteitszin, respect en authenticiteit.